Öğrenci Formları

# Form Link
1EK-C2 BELGESİ TALEP FORMU (Askerlik İşlemleri İçin)İNDİR
2 DİPLOMA-GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ TALEP FORMU (Vekaletname İle Alacaklar İçin) İNDİR
3 DİPLOMA-GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ TALEP FORMU İNDİR
4 DEKANLIĞA DİLEKÇE ÖRNEĞİ (Genel) İNDİR
5MUAFİYET DİLEKÇE ÖRNEĞİİNDİR
6HARÇ/KATKI PAYI İADE FORMUİNDİR
7KAYIT SİLDİRME DİLEKÇESİİNDİR
8İLİŞİK KESME FORMU
İNDİR
9KAYIT DONDURMA BAŞVURU FORMU
İNDİR
10NOTA İTİRAZ TETKİK FORMU
İNDİR
11MAZERET SINAVI BAŞVURU FORMU
İNDİR
12NÜFUS CÜZDANI TALEP FORMU
İNDİR
13YATAY GEÇİŞ BAŞVURU FORMU İNDİR

Son Güncelleme Tarihi:14.08.2023