Çalışma Alanları

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi programlarından mezun olacak öğrencilerin, Bakanlıklar, T.C. Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, ticari bankalar, katılım bankaları, finansal kiralama (leasing) şirketleri, faktoring, forfaiting şirketleri ve para ve sermaye piyasasında faaliyet gösteren diğer aracı kurumlarda istihdam edilmeleri mümkün iken bunun yanında gerekli staj süresini doldurup bireysel olarak da muhasebecilik ve mali müşavirlik görevini yürütmeleri mümkündür.

            Kamu sektörü, programlardan mezun olacak öğrencileri, gözetim ve denetim faaliyetlerinde uzman/denetmen veya müfettiş yardımcısı gibi unvanlar ile istihdam edebilirken; özel sektör ürün fiyatlandırma ve geliştirme, satış, yatırım, planlama ve pazarlama gibi teknik alanlarda programdan mezun olacak öğrencilere ihtiyaç duyabilmektedir.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bölümlerinden mezun olanlar hem kamu hem de özel sektör alanında, iletişim süreçlerini tüm boyutlarıyla bilen, kuramsal ve uygulamalı bilgilerle donatılmış, bu bilgiler ışığında yaratıcılığını ve görev bilincini üst seviyede ortaya koyabilen çalışanlardır.

 

Son Güncelleme Tarihi:18.10.2023