Genel Bilgi

KURULUŞ
Fakültemiz Selçuk Üniversitesi’ne bağlı olarak 27/06/1987 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 19500 sayılı Kanuna dayalı olarak YÖK Yürütme Kurulu Başkanlığı’nın 26/06/1988 tarih ve 20914 sayılı yazıları gereğince kurulmuştur. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ilk yılında iki öğretim üyesi ile sadece İşletme Bölümünde eğitim öğretime başlamıştır. Kuruluşundan 30/07/1992 tarihine kadar Selçuk Üniversitesi bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren fakültemiz 11/06/1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 3837 sayılı Kanun ile kurulan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’ne bağlanmıştır.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'ne bağlanmasıyla birlikte hızlı bir gelişme gösteren İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde bugün tam zamanlı 21 Profesör, 30 Doçent, 11 Dr. Öğretim Üyesi ve 25 Araştırma Görevlisi ve 1 Öğretim Görevlisi ile İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Finans ve Bankacılık Bölümlerinde eğitim öğretime devam edilmektedir. 


BÖLÜMLER
İşletme (Bölüm Başkan V. Prof. Dr. Mutlu Başaran ÖZTÜRK)

İktisat (Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatih YÜCEL)

Kamu Yönetimi (Bölüm Başkanı Doç. Dr. Abdullah AYDIN)

Maliye Bölümü (Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Eren ALPER)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Bölüm Başkan V. Prof. Dr. Mehmet Serkan TAFLIOĞLU)

Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Bölüm Başkanı Prof. Dr. Arzum BÜYÜKKEKLİK)

Finans ve Bankacılık (Bölüm Başkan Prof. Dr. Hüseyin Nazmi Kartal DEMİRGÜNEŞ)
 
Son Güncelleme Tarihi:11.05.2024