Sempozyum Daveti

Değerli araştırmacılar,

1992 yılından günümüze kadar çeyrek asırdır eğitim-öğretim hayatını sürdüren Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nün bilimsel bir organizasyonu olan Uluslararası Katılımlı Kapadokya Yerbilimleri Sempozyumunun ikincisi 24-26 Ekim 2018 tarihleri arasında Niğde’de gerçekleştirilecektir. 

İçinde bulunduğumuz coğrafyanın ve tüm ülkemizin yerbilimlerine dönük yapılan tüm çalışmaların yanı sıra uluslararası çalışmalara da açık olan Sempozyumu’muz da bölgemiz yerbilimlerine katkıları bulunan araştırmacıların adını taşıyan oturumların yanı sıra panel, çağrılı konuşma ve teknik gezilerde yapılacaktır.

Sempozyumumuz, son yıllarda gittikçe kan kaybeden tüm yerbilimleri camiasının bir araya gelerek adeta bir “YERBİLİMLERİ ŞURASINA” dönüşerek geleceğimize de ışık tutacaktır.

Jeoloji, Jeofizik, Maden, Harita, Çevre Mühendislikleri ve Coğrafya konularıyla doğrudan ya da dolaylı ilgili olan tüm bilim insanlarını Sempozyumumuza en samimi duygularımızla davet ediyor ve Sempozyum’un bir parçası olmalarını istiyoruz. Ülkemizin dört bir yanından ve tüm dünyada yolu yerbilimlerinden ve sevgiden geçen herkesi ikinci kez düzenlenecek olan etkinliğimize bekliyoruz.

 

Düzenleme Kurulu adına,

Prof.Dr.Mehmet Şener

Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı

Son Güncelleme Tarihi:27.05.2018