Tam Metin Bildiri Gönderimi

Sempozyum kapsamında sunulan çalışmalardan, editör ve hakem değerlendirmeleri neticesinde uygun bulunanların, tam metinleri Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi'nde 'Kapadokya Yöresi Özel Sayısında' yayımlanabilecektir.

Diğer tam metin başvuruları hakem değerlendirmeleri neticesinde tam metin bildiriler kitabında yayımlanabilecektir. 

Tam metin olarak yayınlanmasını istediğiniz çalışmalarınızı, 5 sayfayı geçmeyecek şekilde,  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi "Makale Gönderim Şablonu"na uygun şekilde hazırlayarak "kapadokyasempozyumu@gmail.com" adresine gönderebilirsiniz. 

"Makale Gönderim Şablonu"na ulaşmak için tıklayınız.

Son Güncelleme Tarihi:30.10.2018