Merkezi Araştırma Laboratuvarı tanıtım faaliyetleri


Merkezi Araştırma Laboratuvarı ile Mikron’s A.Ş. arasında 20.11.2023 tarihinde Niğde Mikron’s tesislerinde gerçekleştirilen toplantıda, ikili işbirlikleri kapsamında yapılabilecek ortak projelere ilişkin değerlendirmeler ve Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde yapılan analiz hizmetlerine ilişkin tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilmiş olup, fikir alışverişlerinde bulunulmuştur.