2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Okutulan Ortak Zorunlu Derslerin Sınavları

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Ortak Zorunlu Derslerin Sınavları Hakkında Genel Bilgi

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Yeni Akademik Takvimi kapsamında uzaktan eğitim araçları kullanılarak Öğrenme Yönetim Sistemi (MERGEN) üzerinden birimimizde yürütülmekte olan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (ATA1016), Türk Dili II (TDL1012) ve Yabancı Dil II (YDL 1014) derslerinin ara sınavları 11-19 Mayıs 2020 tarihleri arasında Öğrenme Yönetim Sistemindeki (MERGEN) Sınav Modülü üzerinden çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır. Uzaktan eğitim sürecinde ilgili dersin sorumlusu olan öğretim elemanları tarafından sınav türü, sınav süresi, soru sayısı ve sorumlu olunan konular gibi bilgiler ve güncellemeler Öğrenme Yönetim Sisteminde (MERGEN) öğrenciler ile paylaşılmaktadır.