Fakülte Kurulu

# Üye Birimi
Prof. Dr. Selim KILIÇ (Dekan)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
3 Prof. Dr. Tülay EZER Mimarlık Fakültesi
Prof. Dr. Hakan ERDEMMühendislik Fakültesi
5Prof. Dr. Semiha AKÇAÖZOĞLU Mimarlık Fakültesi 
6Doç. Dr. Mehmedi Vehbi GÖKÇE Mimarlık Fakültesi 
7Doç. Dr. Gülbin ÇETİNKALE DEMİRKAN Mimarlık Fakültesi 
8Doç. Dr. Orhun SOYDANİç Mimarlık Bölümü
9Doç. Dr. Gülden SANDAL ERZURUMLUPeyzaj Mimarlığı Bölümü
10Dr. Öğr. Üyesi Ayşe AKBULUTŞehir ve Bölge Planlama Bölümü 
11Selma TEFEKFakülte Sekreteri

Son Güncelleme Tarihi:08.07.2021