Çalışma Alanları

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Bölümümüzün mezunları çevresel sorun ve gereksinimler ile ilgili analiz/sentez ve tasarım yapabilen, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyen ve geliştirebilen, uygulama, işletme ve yönetim becerisine sahip, ulusal ve uluslararası boyutta iş yapabilecek, ülke kalkınmasına katkı sağlayacak, iletişim kurmada başarılı, yaratıcı, özgüveni gelişmiş, mesleki ve etik sorumluluk taşıyan kendini sürekli yenileyebilecek Çevre Mühendisleri olarak mezun olurlar. Öğrencilerimiz mezun olduklarında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Bakanlıklara bağlı il müdürlükleri, Belediyeler, Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İlbank, Kalkınma Bakanlığı, Kalkınma Ajansları, İl Özel İdareleri, Türkiye İstatistik Kurumu, BOTAŞ, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), TÜBİTAK, Üniversiteler, Fabrikalar, Çevre Yönetim Birimini Kurmuş İşletmeler, Katı Atık Depolama Sahaları ve Geri Dönüşüm Tesisleri, Çevre Konusunda Hizmet Veren Danışmanlık ve Mühendislik Büroları, sivil toplum kuruluşları gibi pek çok kurumda çalışma imkânı bulurlar. Bölümümüzdeki çalışma grupları tarafından EU (Erasmus+), Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK ve Ömer Halisdemir Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü destekli projeler de yürütülmektedir.


ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Bölümümüzün mezunları elektrik-elektronik mühendisliği alanında araştırma ve geliştirme, tasarım, üretim, pazarlama, satış sonrası hizmetler ve proje geliştirme konularında yetkin ve sorumluluk alabilecek konumlara gelecek kalitede mezun olurlar. Öğrencilerimiz mezun olduklarında; iletişim sistemleri, bütünleşik sistemler, endüstriyel denetim ve otomasyon uygulamaları, enerji üretim ve dağıtım sistemleri ve savunma elektroniği alanlarında faaliyet gösteren Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ), büyük ölçekli şirketler ve çok uluslu firmalarda yetkin mühendisler olarak görev alabilirler.


GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Bölümümüzün mezunları,  gıda sanayinin çeşitli alt sektörleri ile üretim-tüketim zincirinin her kademesinde yer alabilmektedirler. Gıda fabrikalarında üretim, dağıtım, satış, pazarlama ve satın alma birimlerinde, gıda güvenliği denetçisi olarak çeşitli denetim ve gözetim firmalarında, uzman olarak özel gıda laboratuvarlarında ve kamu kuruluşlarında (Kalkınma Bakanlığı, TSE, Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı) görev yapmaktadırlar. Gıda Mühendisliği, mezunlarının oldukça geniş iş olanaklarına sahip bulunması nedeniyle tercih edilen mühendislik birimlerinin başında gelmektedir.


HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Bölümümüzün mezunları harita mühendisliği alanında analiz, tasarım, yapım ve yönetimi konularında yetkin ve sorumluluk alabilecek konumlara gelecek kalitede mezun olurlar. Öğrencilerimiz mezun olduklarında; hâlihazır harita yapımı, kadastro çalışmaları, parselasyon, ifraz tevhit işleri, imar kanununun 18. M9adde uygulamaları, harita mühendislik büroları, otoyol, metro, raylı taşımacılık, enerji nakil hatları, tünel, viyadük, köprü, baraj, liman, boru hatları, hafriyat işleri ve altyapı inşaat şirketlerinde, ayrıca, Kadastro müdürlükleri, İlbank, Devlet Su İşleri, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, İl Özel İdareler, Üniversiteler ve Belediyeler gibi pek çok devlet kurumunda, yetkin mühendisler olarak görev alabilirler.


İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Bölümümüzün öğrencileri inşaat mühendisliği alanında analiz, tasarım, yapım ve yönetimi konularında yetkin ve sorumluluk alabilecek konumlara gelecek düzeyde mezun olurlar. Öğrencilerimiz mezun olduklarında; hazır beton tesisleri, danışmanlık büroları, bina, otoyol, tünel, metro, baraj, liman, boru hattı, altyapı projelerinde, inşaat malzemeleri üretim, satış ve pazarlama gibi işlerde, yapı denetim firmalarında, malzeme ve zemin laboratuvarlarında, prefabrik ve çelik yapı üretimi fabrikalarında, ayrıca İlbank, Devlet Su İşleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, İl Özel İdareler, Üniversiteler ve Belediyeler gibi pek çok devlet kurumunda, yetkin mühendisler olarak görev alabilirler.


JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Öğrencilerimiz mezun olduklarında; Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ), Türkiye Taşkömürü İşletmeleri (TTK), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Eti Holding A.Ş, Devlet Su İşleri (DSİ), Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Türkiye Cumhuriyeti Karayolları (TCK), Belediyeler, Harita Genel Komutanlığı, Adli Tıp, Boğaziçi Kandilli Rasathanesi, Üniversiteler, Maden/Kömür işletmeleri, Taş ocakları, Cam sanayi, Kimya kuruluşları, Zemin Etüt, Sondajcılık, Jeoteknik şirketler ve diğer Özel kuruluşlar da yetkin mühendisler olarak görev alabilirler.


MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Bölümümüzün mezunları maden mühendisliği sahasında analiz, tasarım, yapım ve yönetimi konularında yetkin ve sorumluluk alabilecek konumlara gelecek kalitede mezun olurlar. Öğrencilerimiz mezun olduklarında; teknik personel ve teknik nezaretçi olarak, kömür ve metal madenlerinde, açık ocaklarda ve kırmataş tesislerinde, cevher zenginleştirme tesislerinde, maden makinaları satış ve pazarlama gibi işlerde, çimento, seramik ve demir çelik fabrikalarında, ayrıca MTA, TKİ, TTK, İl Özel İdareleri ve Üniversiteler gibi pek çok kamu kurum ve kuruluşunda, yetkin mühendisler olarak görev alabilirler.


MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Makine Mühendisliği Bölümü gerekli bilimsel ve sosyal yetilerle donatılmış, bir üst seviyedeki eğitimleri takip edebilen, çalışacakları ortamlarda kritik düşünme ve liderlik becerilerine sahip, disiplinler arası işbirliği sağlayabilen, yönetici özelliklerine sahip,  yenilikçi, özgün çözümler üretebilen Makine Mühendisleri yetiştirmektedir. Makine sanayilerinin küresel bir doğaya sahip olmaları, Türkiye, Avrupa ve başka yerlerde kariyer imkânları sunmaktadır. Mezunlarımız kişisel ilgi alanları ve tercihlerine göre araştırma ve geliştirme, tasarım, üretim, pazarlama, satış sonrası hizmetler ve proje geliştirme gibi pek çok alanda çalışabilirler. Mezunlarımız imalat, enerji sistemleri ve savunma alanlarında faaliyet gösteren Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ), büyük ölçekli şirketler ve çok uluslu firmalarda istihdam olanağı bulabilirler. Türkiye ve yurtdışındaki üniversitelerde ilgili yüksek lisans ve doktora programlarına kayıt olarak akademik kariyer de yapabilirler.


MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Bölümümüzün öğrencileri mekatronik mühendisliği sahasında analiz, tasarım, imalat ve yönetimi konularında yetkin ve sorumluluk alabilecek konumlara gelecek kalitede mezun olurlar. Öğrencilerimiz mezun olduklarında; Mekanik İmalat, Otomasyon projelerinde, Savunma Sanayi, Üniversiteler ve Belediyeler gibi pek çok devlet kurumunda, yetkin mühendisler olarak görev yapabilirler.Son Güncelleme Tarihi:06.08.2020