Yönetim Kurulu

No
Üye
 Birimi
1 Prof. Dr. Kutsi S. ERDURAN (Başkan) İnşaat Mühendisliği
2 Prof. Dr. Mehmet ŞENER  Jeoloji Mühendisliği
3 Prof. Dr. Metin YILDIRIM  Gıda Mühendisliği
4
Prof. Dr. Fehiman ÇİNER
 Çevre Mühendisliği
5Doç. Dr. Bora TİMURKUTLUK
 Makine Mühendisliği
6Doç. Dr. Kutalmış GÜMÜŞ
 Harita Mühendisliği
7Dr. Öğr. Üyesi Bekir Sami TEZEKİCİ
 Elektrik - Elektronik Mühendisliği
8Harun ÇOBO Fakülte Sekreteri
9
 Fakülte Öğrenci Temsilcisi

 
Son Güncelleme Tarihi:05.08.2020