SİLİSYUM SAFLAŞTIRILMA ARAŞTIRMA PROJESİ


Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Konya Ovası Projesi Kalkınma İdaresi Başkanlığı (KOP) eş finansmanında, yürütücülüğünü Dr.Öğr.Üyesi Ayşe SEYHAN’ın yaptığı “Silisyum saflaştırılma araştırma” projesi kapsamında Silisyumun saflaştırılmasına ve işlenmesine yönelik altyapı kurulmaktadır. 2021 yılı içerisinde  projenin ilk aşaması olan 6N saflıkta n-tipi Si kütük üretim sisteminin kurulumu tamamlanmıştır. Ülkemizde kamu kaynakları ile milli olarak ilk kez Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinde endüstriyel boyutta n-tipi güneş seviye Si külçe başarılı bir şekilde üretilmiştir. Ayrıca Türkiye genelinde Si madenlerinin fizibilite çalışması yapılmış, yüksek teknoloji ürünlerinde kullanılabilecek madenler belirlenmiş, analizleri yapılarak rapor haline getirilmiştir.