Tezler

YÜKSEK LİSANS TEZLERİ


 • 2019 YILI

 1. Ali ALTUNTEPE , Katkılı Grafen Sentezi ve Karakterizasyonu, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, Danışman: Doç. Dr. Recep ZAN
 2. Emre KARTAL, Nano-Desenlendirilmiş Yüksek Verimli Silisyum Heteroeklem Güneş Hücreleri, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı,  Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Ayşe SEYHAN 
 3. Fatma Erzin, Akıllı Deri Tekstil Uygulamaları için Faz Değiştiren Maddelerin Mikrokapsüllenmesi, Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı, Danışman: Doç. Dr. Yeliz KONUKLU
 4. Abdul Malik Turan, Bor Minerali Esaslı Faz Değiştiren Madde Kompozitlerinin Hazırlanması ve Isıl Enerji Depolama Özelliklerinin Belirlenmesi, Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı, Danışman: Doç. Dr. Yeliz KONUKLU 
       
       

 • 2018 YILI

 1. Gülcan UTKU, Tek tabakalı grafenin sentez parametrelerinin incelenmesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı, Danışman: Doç. Dr. Recep ZAN
 2. Tolga ALTAN, Silisyum hetero-eklem güneş hücrelerinde ön yüz metalizasyon optimizasyonu ve alternatif ön yüz metalizasyon yöntemi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi  Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Ayşe SEYHAN
 3. Ömer Can ECER, a-Si:H/c-Si heteroeklem güneş hücrelerinde a-Si:H ince film katmanlarının üzerine H2 miktarının etkisi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı,  Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Ayşe SEYHAN 
       
 
 
 • 2017 YILI

 1. Dilara İÇKECAN , Grafen sentezi ve karakterizasyonu, Kırıkkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı, Danışman: Doç. Dr. Recep ZAN 
Son Güncelleme Tarihi:22.07.2020