Projeler
         

DEVAM EDEN PROJELER

 1. Faz Değiştiren Malzeme Kullanarak Yol, Apron Ve Saha Betonlarında Buzlanmayı Önleyici Beton Tasarımı Geliştirilmesi, Tübitak 1001, Yürütücü: KONUKLU YELİZ, Araştırmacı: SEYHAN AYŞE, 2021-2024 (ULUSAL)
 2. Türk Fotovoltaik Teknoloji Platformu,  Tübitak 1004 Ulusal Ortak, Yürütücü:SEYHAN AYŞE, Araştırmacı: ZAN RECEP, Araştırmacı: KELEŞ FİLİZ, Araştırmacı: OLĞAR MEHMET ALİ, Araştırmacı: ATASOY YAVUZ, 2021-2025 (ULUSAL).
 3. "Grafen Destekli Yarı Esnek CZTS İnce Film Güneş Hücrelerinin Üretilmesi, TÜBİTAK 3501, Yürütücü: MEHMET ALİ OLĞAR, Araştırmacı: RECEP ZAN , Araştırmacı: AYSE SEYHAN, 2021 - 2024 (ULUSAL).
 4. CZTSe İnce Filmlerinde İkili Katyon Yer Değiştirme Yöntemi ile Yüksek Verimli Güneş Hücrelerinin Üretilmesi, TÜBİTAK 3501, Yürütücü: YAVUZ ATASOY, 2020-2023 (ULUSAL).
 5. Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi (YEVDES), Yürütücü:SEYHAN AYŞE, 2020-2023 (ULUSAL). 
 6. Yüksek Verimli Katkısız Siyah Silisyum Güneş Hücre Ve Paneli Geliştirilmesi, (Blackdash), Tübitak 1003,  Yürütücü:SEYHAN AYŞE, Araştırmacı: OLĞAR MEHMET ALİ, 2020-2023 (ULUSAL)
 7. Silisyumun (Si) Saflastırılmasına Yönelik Arastırma Projesi, Kalkınma Bakanlıgı, Yürütücü:SEYHAN AYSE, Arastırmacı:KELES FILIZ, Arastırmacı: ZAN RECEP,Arastırmacı: OLGAR MEHMET ALI, Arastırmacı:KONUKLU YELIZ, 17/12/2017 (ULUSAL)
 8. UNİKOP ENERJİ EVİ, KOP, Araştırmacı:Ayşe SEYHAN, 2016-2021
 9. Niğde Üniversitesi Merkezi Laboratuvar Kurulumu, Kalkınma Bakanlığı, Araştırmacı, 20/11/2011 (ULUSAL) 


BİTEN PROJELER

 1. Büyükbas Hayvan Gübresinden Biyogaz Üretimine Grafen İlavesinin Etkisi, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi (Niğde BAP), Araştırmacı: ZAN RECEP, 01/06/2019 - 14/06/2021 
 2. Katkılı Ve Katkısız Grafen Sentezi Ve Günes Hücresi Uygulamaları, -Tübitak 3501, Yürütücü:ZAN RECEP,Arastırmacı:SEYHAN AYSE, , 01/11/2017 (ULUSAL)
 3. Grafit Ilavesinin Yemekhane Atıgı ve Hayvan Gübresinden Biyogaz Üretimine Etkisi, - Tübitak 1002, Araştırmacı:ZAN RECEP, 01/02/2019
 4. Saçtırma Yöntemiyle Kaplanan Tek ve Çok Katmanlı Metalik Dizilim(ler)in CZTS Sogurma Katmanına Etkisinin Arastırılması, -Tübitak 1002, Yürütücü:OLGAR MEHMET ALI, Arastırmacı:ZAN RECEP, Arastırmacı:SEYHAN AYSE, 15/03/2019 (ULUSAL)
 5. Grafen Tabanlı Hibrit Saydam Elektrot Dizaynı Ve Güneş Hücresi Uygulamaları, Tübitak 1002, Yürütücü:ZAN RECEP, Araştırmacı: OLGAR MEHMET ALI, 01/09/2019 (ULUSAL)
 6. Grafen Tabanlı Hetero Yapıların Elektron Mikroskobu ve Simulasyonu Çalısması, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, Yönetici, 01/09/2014  (ULUSAL).
 7. Grafen Sentezi ve Karakterizasyonu, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:NEZIR SAFFET, Arastırmacı: ZAN RECEP, 06/04/2016- 06/07/2017 (ULUSAL).
 8. GÜNES PILLERININ (PV) ÜLKEMIZDE ÜRETILEBILMESINE YÖNELIK ETÜT ÇALISMALARI PROJESI, Kalkınma Bakanlıgı, Yürütücü:Kodolbas Alp Osman, Arastırmacı:ZAN RECEP, Arastırmacı:SEYHAN AYSE, Arastırmacı:TURAN RASIT, 03/10/2016 - 03/10/2017 (ULUSAL)
 9. Termal Enerji Depolama Özellikli Sepiyolit Katkılı Diyatomit/Faz Değiştiren Madde Kompozitlerinin Üretilmesi Ve Karakterizasyonu, Yürütücü: KONUKLU, YELİZ  2015-2018,  TÜBİTAK.
 10. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ar-Ge Strateji Belgesi Enerji Araştırmaları (Nanoteknoloji Araştırmaları), Yürütücü: SEYHAN, AYŞE, 2016-2017,  TÜBİTAK.
 11. Mikrokapsüllenmiş Faz Değiştiren Madde İçeren Sıcaklık Kontrollü Ambalajların Gıdalarda Kullanımı, Yürütücü: KONUKLU, YELİZ  2012-2015,  TÜBİTAK.
 12. Beton Karışımlarında Faz Değiştiren Madde Kullanımıyla Işıl Özelliklerin İyileştirilmesi, Araştırmacı: KONUKLU, YELİZ  2012-2015,  TÜBİTAK.
 13. Faz Değiştiren Madde/Ömrünü Tamamlamış Lastik Kompozit Materyallerinin İncelenmesi, Yürütücü: KONUKLU, YELİZ  2013-2016,  BAP.
 14. Faz Değiştiren Maddelerin Mikrokapsüllenmesini Etkileyen Parametrelerin Belirlenmesi, Yürütücü: KONUKLU, YELİZ  2011-2013,  BAP.
 15. Zehirli Kimyasalların Tespiti İçin MEMS Tabanlı Kimyasal Sensör Dizisi Geliştirilmesi, TÜBİTAK (1003) - 115E096, 2015.
 16. Fotovoltaik Uygulamalar için Yeni Yarı İletken Gözenekli Malzemeler, TÜBİTAK (COST) - 115Z105, 2015.
 17. İgnimbritlerin kaynak bölgelerinin tayininde sıkça kullanılan manyetik hassasiyet anizotropisi (AMS) yöntemine daha avantajlı ve güvenilir bir alternatif metod: Yüksek çözünürlülükte x-ışınları tomografisi (mikro-CT), TÜBİTAK (3501), Yönetici: Orkun ERSOY, 2012.
 18. Yumuşak ve sert dokuların tomografi ile görüntülenmelerinde kullanılacak olan fantomların üretilmesi TUBİTAK 1512, Yönetici: Orkun ERSOY, 2013.
 19. Elekrohidrodinamik Yöntemler ile Aerodinamik Yapılı Cisimler Etrafındaki Akış Kontrolü,  TÜBİTAK (1001) - 110M056, 2010-2013.
 20. Beton Karışımlarında Faz Değiştiren Madde Kullanımıyla Isıl Özelliklerin İyileştirilmesi, TÜBİTAK (1001) - 111M557, 2012-2015.
 21. Adapting and Installing Effective Training System For Solar Energy, AB - 2012-1-TR-LEO05-35124, 2012-2015.


Son Güncelleme Tarihi:22.09.2021