16.05.2023 tarihli ve 32192 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanı Sonuçları

16.05.2023 tarihli ve 32192 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanı Sonuçları

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi uyarınca Üniversitemizin Niğde merkez ve ilçelerinde bulunan birimlerde istihdam edilmek üzere alınacak sözleşmeli personel için 16.05.2023 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan ilana başvuran adayların seçiminde “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar” dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucunda; başvuru koşullarını taşıyanlardan Lisans mezunları için 2022 KPSS(B) grubu KPSSP3, Önlisans mezunları için 2022 KPSS(B) grubu KPSSP93 ve Ortaöğretim Mezunları için 2022 KPSS(B) grubu KPSSP94 puanı sıralaması (en yüksekten en düşüğe doğru) esas alınarak, ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl olarak hak kazananların isimleri ile ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar yedek isim listeleri belirlenmiştir.

Sonuçlar İçin Tıklayınız:

BÜRO PERSONELİ (1-5)

Asıl olarak hak kazanan adayların 22.09.2023 tarihi mesai bitimine kadar aşağıdaki belgeleri hazırlayarak; Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Belirlenen süre içinde başvuru yapmayanlar hakkından feragat etmiş sayılacaklardır.

Asıl olarak hak kazananlardan belirtilen süre içinde başvurmayan veya göreve başlamayan asıl adayların yerine puan sıralamasına göre yedek adaylardan alınacaktır.

Teslim Edilmesi Gereken Belgeler:

1) Atama Dilekçesi (https://www.ohu.edu.tr/personel/sayfa/idari-personel-formlari)

2) 2 adet vesikalık fotoğraf

3) Nüfus cüzdanı fotokopisi

4) Yerleşim Yeri Belgesi (E-Devlet Üzerinden alınacak karekodlu belge kabul edilecektir.)

5) Adli sicil belgesi (Sabıka Kaydı) (E-Devlet Üzerinden alınacak karekodlu belge kabul edilecektir. )

6) Diploma ( Noterden onaylı sureti)

7)Transkript (E-Devlet Üzerinden alınacak karekodlu belge veya onaylı sureti)

8) İlan şartlarında yer alan iş tecrübesine ilişkin belgenin aslı.

9) İlan edilen kadroda çalışmasına engel bir durum olmadığına dair tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık (heyet) raporu. (Güncel ve Aslı)

10) Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet Üzerinden alınacak karekodlu belge kabul edilecektir.) (Askerlik yükümlülüğünü yerine getirenlerden Terhis Belgesi)

11) Mal Bildirim Beyannamesi

12) Kamu Kurumunda çalışanlar için çalıştığı kurumdan alınmış onaylı hizmet belgesinin aslı. (Güncel)

13) Hizmet Dökümü (Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi Kamu veya özel kurum/kuruluşlarda çalışılan hizmetlere ilişkin SGK dan alınan onaylı hizmet belgesi.) (E-Devlet Üzerinden alınacak karekodlu belge de kabul edilecektir.)

14) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

15) Sonuçlara ait Ekran Çıktısı

Başvuru şartları arasında adayların atandıkları kadrolara göre istenen durum veya özel durum belirten belgelerin asılları ile başvuruda istenmeyen ancak atama esnasında değerlendirilmek üzere Atama Dilekçesinde doldurulması istenilen öğrenim ve çalışmalara ilişkin belgelerin de dahil edilmesi gerekmektedir. (Örnek: Hizmet Dökümü, Hazırlık Sınıfı Belgesi gibi)

Atanma Dilekçesi, Mal Bildirim Beyannamesi ve Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formuna Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının Web Sitesi Formlar Linkinden ulaşılabilir.

İletişim Telefonları:

(0388) 225 26 70 – 26 71 – 26 78 – 27 74

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.