Genel Bilgi

Başkanlığımız,

a) İlgili Mevzuatlar çerçevesinde, Üniversitede insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapılması, personel ve özlük hakları konularındaki görevlerin sağlıklı, düzenli ve uyumlu bir şekilde yürütülmesi, koordine edilmesi ve denetlenmesi. 
b) Üniversitemizin kadrolu, sözleşmeli, 4/C’li ve yabancı uyruklu personellerinin dolu-boş kadrolarının tahsis-tenkis işlemleri, ilgili kurumlardan izin alınması, kadro aktarma-ayırma işlemleri, kapalı kadroların açılması, kimlik, sicil, disiplin, arşiv, terfi, tayin, atama, görevlendirme, intibak, yıllık, sıhhi, saatlik ve ücretsiz izinler, emeklilik, Sosyal Güvenlik İşlemleri işe giriş, işten ayrılış, hak sahipliğine giriş-çıkış işlemleri ile personele ilişkin her türlü istatistiki bilgilerin tutulması ve ilgililerin hizmetine sunulması, Web Sitesinde gerekli duyuruların yapılması, Rektörlüğe bağlı personellerin maaş, yolluk, tahakkuk ve ödemelerinin gerçekleştirilmesi, idari personelin hizmet öncesi, hizmet içi eğitim, temel eğitim, açıktan atama uyum eğitimi ve görevde yükselme eğitimi programlarının düzenlenmesi ve uygulanması işlemlerinin ilgili kanun, mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde yerine getirilmesi. 

Yetkileri

Birimimiz İşlem tesis ederken yetkilerini 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 5018 Sayılı Bütçe Kanunu ile ilgili diğer Kanunlar ve ilgili Yönetmeliklerden almaktadır. 

Sorumlulukları 

Görev ve yetkilerin yerine getirilmesinden sorumludur. 

İstatistiki Bilgiler 

Başkanlığımız 1 Daire Başkanı 3 Şube Müdürü 2 Şef 13 Bilgisayar İşletmeni 1 Hizmetli 1 Büro Personeli toplam 20 personel ile 24.08.2023 tarihi itibari ile 1064 Akademik Personel 5 Yabancı Uyruklu 562 İdari Personel 135 Sözleşmeli toplam 1766 personele hizmet vermektedir. 
 

Son Güncelleme Tarihi:02.11.2023