Akademik Personel Formları

  No Form İndir
1 Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçesi (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadroları için)İNDİR
 2 Akademik Değerlendirme Ayrıntılı Puan TablosuİNDİR
3 Akademik Personel Açıktan Atama Formu (Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi kadroları için) İNDİR
4 Akademik Personel Naklen Atama Formu (Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi kadroları için) İNDİR
5Akademik Personel Başvuru Formu (Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi kadroları için)İNDİR 
635. Madde Taahhüt ve Kefalet Senedi Formu   İNDİR
739. Madde Taahhüt Senedi ve Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet SenediİNDİR 
8Görevlendirme Başvuru FormuİNDİR
9ÖzgeçmişİNDİR 
 10 Öğretim Elemanları Yeniden Atanma FormuİNDİR
11Özgeçmiş (YÖK Formatı)İNDİR
12Etik Kurul Başvuru FormuİNDİR

Son Güncelleme Tarihi:12.02.2024