Üniversitemiz 2023 Yılı Ekim Ayı Hizmet İçi Eğitim Yapılmasına Dair Duyuru

Üniversitemiz Kalite Çalışmaları kapsamında stratejik plan, amaç ve hedeflerine yönelik eylem planı çerçevesinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına bağlı Eğitim Sicil Arşiv birimimiz koordinasyonunda 2023 yılı Ekim ayında Tüm Birimlerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak personelin niteliğini ve yeterliliğini arttırmak için gelen talepler doğrultusunda hazırlanan program çerçevesinde görgü, iletişim, protokol ve nezaket kurallarını içeren hizmet içi eğitim yapılması planlanmaktadır.