Üniversitemiz İdari Personel Naklen Tayin Başvuru İlanı

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

İDARİ PERSONEL NAKLEN TAYİN BAŞVURU İLANI

“Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İdari Personel Naklen Tayin Yönergesi”nin 8. maddesi çerçevesinde; İdari Personel Naklen Tayin Başvuruları Değerlendirme Komisyonunun 03/07/2024 tarihli ve 2024/01 sayılı Kararı uyarınca Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak görev yapmakta olan 5 (beş) idari personele yönergede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde başka kamu kurum ve kuruluşlara naklen atanma hakkı verilecektir. Üniversitemizden başka bir kamu kurum ve kuruluşuna naklen atanmak için muvafakat talep yazısını 1 Eylül 2024 tarihine kadar Üniversiteye ulaştıranlardan görev yaptığı birimce görevinden ayrılması uygun görülenler aşağıdaki gerekli belgeleri 06 Eylül 2024 tarihi mesai bitimine kadar başvuru dilekçelerinin ekinde birimleri aracılığıyla İdari Personel Naklen Tayin Başvuru Değerlendirme Komisyonuna ulaştırmaları gerekmektedir.

 

İdari Personel Kurum Dışı Naklen Tayin Talep Dilekçesi için TIKLAYINIZ

İdari Personel Naklen Tayin Yönergesine ulaşmak için TIKLAYINIZ

Zorunlu belge;

E-Devlet üzerinden alınacak hizmet belgesi,

Sağlık mazereti puanlamasında gerekli belgeler;

1-Memurun sağlık mazeretine dayanarak yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için; Kendisi, eşi, çocukları ve kendisinin veya eşinin ana veya babası ile yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen engelli raporu verebilecek sağlık kurumlarından alınacak güncel sağlık kurulu raporu ile (bağımsız, kısmi bağımlı ve tam bağımlı olarak) belgelendirmesi,

2-E-Devlet üzerinden alınacak ‘’Nüfus Aile’’ vukuatlı nüfus kayıt örneği,

3- Sağlık nedeniyle naklen tayin talebine konu olan kişinin ikametgâh belgesi,

4-Kardeşi ile ilgili naklen tayin talebinde bulunmuş ise vasi veya veli kararı,

Eş durumu mazereti puanlamasında gerekli belgeler;

1-E-Devlet üzerinden alınacak ‘’Nüfus Aile’’ vukuatlı nüfus kayıt örneği,

2-Kamuda çalışan eşinin Niğde iline tayininin mümkün olmadığına dair belge ve hizmet belgesi,

3-Eşi SGK veya BAĞ-KUR’a bağlı çalışıyorsa hizmet belgesi dökümü ve çalıştığı işyerini gösteren çalışma belgesi,

Eğitim durumu mazereti puanlamasında gerekli belgeler;

1-E-Devlet üzerinden alınacak veya öğrenci olduğu kurumdan alacağı ıslak imzalı öğrenci belgesi,