AKADEMİK PERSONEL BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ


 1. Açıktan Atama İşlemleri

 2. Naklen Atama İşlemleri 
 3. Profesör Jürilerine Bilimsel Yayın Dosyalarının Gönderilmesi 
 4. Profesör Kadrosuna Kurum İçi-Naklen Atama İşlemleri 
 5. Profesör Kadrosuna Kurum Dışı-Naklen Atama İşlemleri 
 6. Doçent Kadrosuna Naklen Atama 
 7. Doçent Kadrosuna Açıktan Atama 
 8. 1416 Sayılı kanun Gereğince Atama 
 9. Yardımcı Doçent Kadrosuna Yeniden Atama İşlemleri 
 10. Fakülte/Yüksekokullarda Bölüm Başkanı Atama İşlemleri
 11. Meslek Yüksekokulu Bölüm Başkanı Atama İşlemleri
 12. Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdam İşlemleri-1
  Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdam İşlemleri-2 
 13. Fulbright ETA Programı kapsamında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdam İşlemleri-1
  Fulbright ETA Programı kapsamında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdam İşlemleri-2
 14. 2547 S.K. 35. Mad. Gereğince Başka Üniversiteye Görevlendirme İşlemleri
 15. 2547 S.K. 35. Mad. Gereğince Üniversitemize Kadro İade İşlemleri
 16. 2547 SK. 35. MD Görevlendirme (Kadrosu Başka Üniversitede) İşlemleri
 17. 2547 SK. 35. MD. Kadro İade (Kadrosu Başka Üniversitede) İşlemleri

 18. Faaliyet Raporları
 19. 2547 Sayılı Kanun’un 38. Madde Görevlendirme İşlemleri

 20. 2547 Sayılı Kanun’un 40b Madde Görevlendirme İşlemleri

 21. 2547 Sayılı Kanun’un 40d. Madde Görevlendirme İşlemleri

 22. 2547 Sayılı Kanun’un 39. Madde Görevlendirme (Yurtiçi-Uzun) İşlemleri

 23. 2547 Sayılı Kanun’un 39. Madde Görevlendirme (Yurtdışı-Kısa) İşlemleri

 24. 2547 Sayılı Kanun’un 39. Madde Görevlendirme (Yurtdışı-Uzun) İşlemleri

 25. 2547 Sayılı Kanun’un 39. Madde Görevlendirme (Yurtiçi-Kısa) İşlemleri

 26. Akademik Personelin 2547 SK 39. md.  Lisansüstü Görevlendirme İşlemleri

 27. Akademik Personelin Bilirkişi Görevlendirme işlemleri

 28. Akademik Personelin İşe Başlatılma İşlemleri

 29. Akademik Personelin Hizmet Pasaport Talebi İşlemleri

 30. Akademik Personelin Hususi Pasaport Talebi İşlemleri

 31. Akademik Personelin Belge Talebi İşlemleri

 32. Akademik Personelin Hizmet Belgesi veya Sicil Özeti Talebi İşlemleri

 33. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca Yapılan Doçentlik Sınav Jüriliği Görevlendirme İşlemleri

 34. Bilgi Edinme Dilekçeleri

 35. Soruşturma İşleri

 36. Akademik Personelin Askerlik Tehir İşlemleri

 37. Akademik Personelin Askerlik Sevk İşlemleri

 38. Askerlik Dönüşü Göreve Başlama İşlemleri

 39. Askerlik Hizmeti Değerlendirme

 40. Öğrenim Durumundaki Değişikliklerin İntibak İşlemleri

 41. Akademik Personelin Yıllık ve Mazeret İzin Talebi

 42. Akademik Personelin Sağlık Raporlarının Sıhhi İzne Dönüştürülme İşlemleri

 43. Hizmet Birleştirme İşlemleri (SSK, BAĞ-KUR Hizmeti)

 44. Akademik Personelin Doğum Sonrası Ücretsiz İzin İşlemleri

 45. Akademik Personelin Ücretsiz İzin İşlemleri

 46. Akademik Personelin Ücretsiz İzin Dönüşü Göreve Başlama İşlemleri

 47. Akademik Personelin Yurtdışı İzin İşlemleri

 48. İsteğe Bağlı Emeklilik İşlemleri

 49. Malulen Emeklilik İşlemleri

 50. Ölüm Halinde Emeklilik İşlemleri

 51. 1416 Sayılı Kanun Gereğince Yurtdışında Lisansüstü Eğitimde Geçen Sürelerin Değerlendirilmesi

 52. Bölücü Faaliyetlere Yönelik Eylem Planı

 53. 2547 Sayılı Kanun’un 39. Maddesi Kapsamında Yapılan Yurtdışı Görevlendirmelerinin Aylık Periyotlarda YÖK’e Bildirilmesi

 54. Üniversitede Görev Yapan Personellerin Pasaport İşlemlerinde İmza Yetkililerinin İmza Sirküsünün Gönderilmesi

 55. Adek Yazışmaları

 56. Akademik Çalışma İzni

 57. İstifa İşlemleri

 58. Müstafi Sayılma İşlemleri


Son Güncelleme Tarihi:21.12.2016