İDARİ PERSONEL BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ
 1. Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonucu (KPSS) İle Atama İşlemleri
 2. 3173 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Atama işlemleri
 3. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Atama işlemleri
 4. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonucu (EKPSS) Atama İşlemleri 
 5. Üniversitemizden Diğer Kurumlara Yapılacak Naklen Atama İşlemleri
 6. Üniversitemize Diğer Kurumlardan Naklen Atanma işlemleri
 7. Göreve Başlama İşlemleri
 8. Geçici Personel (4/C) Atama İşlemleri
 9. Asalet Tasdiki İşlemleri
 10. Terfi (Kademe İlerlemesi) İşlemleri
 11. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun  37 nci maddesi ile 64 üncü maddesinin Uygulamasına İlişkin (Sekiz Yıllık) Kademe İlerlemesi İşlemleri
 12. Vekalet İşlemleri
 13. Kurum İçi Görevlendirme İşlemleri
 14. Yurt Dışı Görevlendirme ve Hizmet Pasaportu İşlemleri
 15. Yurt İçi Görevlendirme İşlemleri
 16. Yıllık İzinlerin Yurt Dışında Kullanılması Talebine İlişkin İşlemleri
 17. Görevde Yükselme ve Unvan Değ. Sonucunda Atama İşlemleri
 18. Hususi (Yeşil) Pasaport Alma İşlemleri
 19. Askerlik Tehir İşlemleri
 20. Askerlik Sevk İşlemleri
 21. Askerlik Hizmeti Sonrası Göreve Başlama İşlemleri
 22. Askerlik Hizmeti Değerlendirme İşlemleri
 23. Hizmet Belgesi Talebi İşlemleri
 24. İzin Talebi İşlemleri (Yıllık,Mazeret,İdari)
 25. Doğum İznine İlişkin İşlemleri
 26. Doğum Sonrası Aylıksız İzne Ayrılma İşlemleri
 27. 657 sayılı Kanun’un 108. Maddesinin (E) Fıkrasına İstinaden Aylıksız İzne Ayrılma İşlemleri
 28. Sağlık Raporun Sıhhi İzne Çevrilmesi İşlemleri
 29. Refakat İznine Ayrılma İşlemleri
 30. Hizmet Birleştirme İşlemleri
 31. Öğrenim Durumlarında Meydana Gelen Değişikliklere İlişkin İntibak İşlemleri
 32. İsteğe Bağlı Emeklilik İşlemleri
 33. Malulen Emeklilik İşlemleri
 34. Yaş Haddinden (Re’sen) Emeklilik İşlemleri
 35. Ölüm Halinde Emeklilik İşlemleri
 36. İstifa İşlemleri
 37. Müstafi Sayılma İşlemleri

Son Güncelleme Tarihi:15.12.2016