TAHAKKUK BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

 1. Personel Tahakkuk Kayıt İşlemleri 
 2. Personel Maaş Tahakkuk İşlemleri 
 3. Personel Maaş Farkı Tahakkuk İşlemleri

 4. Geçici Personel Maaş Tahakkuk ve Kesenek İşlemleri 
 5. Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personel Kayıt, Maaş Tahakkuk ve Kesenek İşlemleri

 6. Personel Kesenek Bildirgeleri 
 7. Yurtiçi ve Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Tahakkuk İşlemleri
 8. Yurtiçi ve Yurtdışı Sürekli Görev Yolluğu Tahakkuk İşlemleri 
 9. Yurtiçi ve Yurtdışı Görev Yolluğu Avans Tahakkuk İşlemleri 
 10. Emeklilik Yolluğu Tahakkuk İşlemleri 
 11. Vekalet Ücreti Tahakkuk İşlemleri
 12. Ek Özel Hizmet Tazminatı Tahakkuk İşlemleri
 13. Aile Yardımı Tahakkuk işlemleri
 14. Ölüm Yardımı Tahakkuk İşlemleri
 15. Giyim Yardımı Tahakkuk İşlemleri
 16. Ek Ders Ücreti Tahakkuk İşlemleri
 17. Sendika Bildirim İşlemleri
 18. Yan Ödeme ve Özel Hizmet Tazminat Cetvelleri işlemleri
 19. Banka Promosyon Tahakkuk İşlemleri
 20. SGK Ek Karşılık Tahakkuk İşlemleri
 21. Kişi Borcu Tahakkuk İşlemleri
 22. Taşınır Kayıt Kontrol Sistemi Malzeme Giriş ve Fatura Tahakkuk İşlemleri
 23. Taşınır Kayıt Kontrol Sistemi Telefon Faturaları Tahakkuk İşlemleri

 24. Taşınır Kayıt Kontrol Sistemi İlan Faturalarının Tahakkuk işlemleri
 25. Taşınır Kayıt Kontrol Sistemi Devir Yolu İle Malzeme Giriş ve Çıkış İşlemleri
 26. Taşınır Kayıt Kontrol Sistemi Tüketim Amacı İle Malzeme Çıkış İşlemleri
 27. Taşınır Kayıt Kontrol Sistemi Malzeme Zimmet İşlemleri
 28. Taşınır Kayıt Kontrol Sistemi Yıl Sonu Sayım İşlemleri
 29. ÖYP Satın Alma ve Taşınır Kayıt Kontrol İşlemleri
 30. ÖYP Koordinatörlüğü Yazışma İşlemleri
 31. ÖYP Yurtiçi ve Yurtdışı Yollukları Tahakkuk İşlemleri


Son Güncelleme Tarihi:07.12.2016