Genel Bilgi

    Lisansüstü eğitim-öğretim; tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşur.

 

    Yüksek Lisans Programı; bir yükseköğretim kurumundan lisans diploması ya da buna eş değer bir derece almış olanların, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerinden oluşan en az dört yarıyıl süreli öğrenimdir. Yüksek lisans programı, tezli, tezsiz ve uzaktan eğitim tezsiz olmak üzere üç şekilde yürütülebilir.


    Tezli Yüksek Lisans Programı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu program, ders ve tez aşamasından oluşur. Programı tamamlama süresi azami altı yarıyıldır.

 

    Tezsiz Yüksek Lisans Programı; bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlara, mesleki konularda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilgileri uygulamada nasıl kullanacaklarını öğretmek amacıyla yaptırılan, eğitim-öğretim ve dönem projesini kapsan bir lisansüstü programdır. Program birinci ve ikinci öğretimde ayrı ayrı yürütülebilir. Tezsiz yüksek lisans ve ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programını tamamlamada azami süre üç yarıyıldır.

 

    Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı; öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programları ikinci öğretimde yürütülür.

 

    Doktora Programı; öğrenciye, bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora programı sonunda hazırlanacak tezin;

  • Bilime yenilik getirme,
  • Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
  • Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,
  • Literatüre yeni bir bakış açısı getirme niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

   Doktora programları, yurt içi ve yurt dışı ortak doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Doktora programını tamamlamada, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için azami süre on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için ise on dört yarıyıldır.

Son Güncelleme Tarihi:19.03.2019