Tez

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI HAREKET VE ANTRENMAN BİLİMLERİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZ LİSTESİ

Öğrenci No

Adı

Soyadı

Tez Konusu

Tez Konusu İngilizce

Danışman Adı Soyadı

191701001

NUH

KIYMAZ

Spor Bilimleri Fakültesi Ve Diğer Fakültelerin 1. Ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Sağlıklı Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi

Evaluatıon Of Healthy Nutrıtıon Habıts Of The Faculty Of Sports Scıences And Other Facultıes Of 1st And 4th Grade Students

DOÇ DR.EMİN SÜEL

191701002

ZAHİDE

SUKATAN

Farklı Solunum Kası Egzersizlerinin Solunum Parametreleri Üzerine Etkisi

The Effect Of Different Respiratory Muscle Exercises On Respiratory Parameters

DOÇ.DR.ZAİT BURAK AKTUĞ

191701004

SERDAR

DANİYAR

Adölesan Dönemi Raket Sporcularında 8 Haftalık Raket Sporları Odaklama Antrenmanının Dikkat Düzeyi Üzerine Etkisinin İncelenmesi.

Investigation Of The Effect Of 8-Week Racquet Sports Focus Training On Attention Level İn Adolescent Racquet Athletes.

PROF.DR.SERKAN İBİŞ

191701005

ELİFE

KARAOĞLU

Korona Virüs (Covid - 19) Salgını Sürecinde Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları Ve Fiziksel Aktivite Durumlarının İncelenmesi

Examination Of The Nutrition Habits And Physical Activity Status Of The Faculty Of Sports Sciences Students During The Coronavirus (Covid - 19) Outbreak Process

DOÇ.DR.GÜRKAN YILMAZ

191701006

HÜSEYİN

CEYLAN

Adölesan Dönemi Kadın Voleybolcularda 12 Haftalık Voleybol  Antrenmanının  Çeviklik, Dikey Sıçrama, Reaksiyon Zamanı Ve Denge Performansları Üzerine Etkilerinin Araştırılması

Effects Of 12 Weeks Of Volleyball Training On Agility, Vertical Jump, Reaction Time And Balance Performance In Adolescent Female Volleyball Players.

DR.ÖĞR.ÜYESİ ZEHRA GÖZEL TEPE

191701007

RAMAZAN

MARAŞ

12 Haftalık Temel Tenis Eğitiminin 14-15 Yaş Çocuklarda Reaksiyon Zamanı, Çeviklik Ve Denge Becerileri Üzerine Etkisinin İncelenmesi

İnvestigation Of The Effect Of 12 Weeks Of Basic Tennis Training On Reaction Time, Agility And Balance Skills İn Children Aged 14-15

DR.ÖĞR.ÜYESİ SEDEF HABİPOĞLUSon Güncelleme Tarihi:22.12.2020