Online Sergi Katılım Şartları
 1. Görsel ve plastik sanatlar içerisinde değerlendirilebilecek tüm alanlar için sergi teması, kullanılacak her türlü teknik ve malzeme serbesttir.
 2. Sergi eserlerinin seçiminde yaratıcılık, özgünlük, estetik değerlere ve eser hikayesine (temasına) uygunluk ölçütlerdir.
 3. Her tasarımcı/sanatçı en fazla 2 (iki) eserle sergiye katılabilir. Sergiye kabul edilen eserlerin daha önce herhangi bir platformda sergilenmemiş olması gerekmektedir.
 4. Sergiye eser gönderecek katılımcıların, eser bilgi formunda gönderdiği, bilim ve sanat kurulu tarafından kabul edilen eser ya da eserlerle katılım imkânı bulunmaktadır.
 5. Serginin tanıtımı, duyurusu ve yayımı amacıyla eser görsellerinin telif ödenmeden, isim ve eser bilgileri verilerek, muhtelif basın ve yayın organlarında kullanılması söz konusu olabilir.
 6. Ön eleme için başvurular artanddesignexhibition@ohu.edu.tr adresine e-posta yolu ile yapılacaktır. Yapılan başvuru; sergi katılımcı bilgi formunu, eser bilgi formunu ve 300 dpi’dan küçük olmayacak şekilde kaydedilmiş JPG formatındaki eser görselini kapsamalıdır.
 7. Eser/eserler nötr bir fon önünde fotoğraflanmalıdır. Eserin farklı açılardan çekilen görselleri ya da detay görselleri tek bir görsel haline getirilerek gönderilmelidir.
 8. Eser bilgi formunun yer aldığı Word belgesine ve eser görseline isim verirken “katılımcı isim baş     harfi_eser adı_eser boyutu.jpg” şeklinde kaydedilmelidir. (Örnek: E_Sessizlik_70x100.jpg)
 9. Katılımcı ve Eser Bilgi Formları ile eser görselinin e-mail yolu ile gönderimi esnasında yaşanacak teknik olumsuzluklardan düzenleme ve yürütme kurulu sorumlu değildir. Katılımcılar, istenen bilgi, belge ve görselleri belirtilen e-mail adresine ilan edilen tarihlerde iletmelidir. Bu tarihlerden sonra ulaşan ya da teknik sıkıntı yaşanan eserler sergilenemeyecektir.
 10. Sergi katılım bedeli 50 TL/20 Dolardır. İkinci eser için sergi katılım bedelinin yarısı eklenerek yatırılmalıdır.
 11. Katılımcılara eser görselleri ve ilgili tanıtım metinlerinden oluşan bir e-katalog ve yine online olarak katılım belgesi verilecektir. Katalog ya da katılım belgesi ile ilgili sorunlarda en geç bir ay içerisinde geri dönüş yapılabilir.
Son Güncelleme Tarihi:08.03.2021