Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Dersler (DR)

KOD

DERSLER

T

P

AKTS

SBE8001

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

3

0

8

ÇTL7001

Seminer

0

2

8

ÇTL7003

Uzmanlık Alan Dersi I

5

0

2

ÇTL7005

Tez Çalışması

0

1

30

ÇTL7007

Doktora Yeterlilik

0

0

30

ÇTL7009

Tez Çalışması (Tez Önerisi)

0

0

30

ÇTL7101

Nogay Türkçesi I

3

0

8

ÇTL7103

Kırgız Türkçesi Cümle Bilgisi I

3

0

8

ÇTL7105

Çağdaş Türk Lehçelerinin Ortaya Çıkışı ve Bugünkü Durumu I

3

0

8

ÇTL7107

Özbek Edebiyat Tarihi I

3

0

8

ÇTL7109

Lehçeler Arası Aktarma Problemleri I

3

0

8

ÇTL7111

Anadolu Ağızları ve Ağız Atlasları I

3

0

8

ÇTL7113

Türkçenin Tarihi Sözlükleri I

3

0

8

ÇTL7115

Terimler ve Türkçe I

3

0

8

ÇTL7117

Güneybatı (Oğuz) Türk Lehçeleri Karşılaştırmalı Şekil Bilgisi

3

0

8

ÇTL7119

Güneydoğu (Karluk) Türk Lehçeleri Karşılaştırmalı Şekil Bilgisi

3

0

8

ÇTL7121

Güneydoğu (Karluk) Türk Lehçeleri Konuşma ve Metin Aktarma I

3

0

8

ÇTL7123

Azerbaycan Türkçesi (Ses ve Şekil Bilgisi)

3

0

8

ÇTL7125

Çağdaş Tatar Edebiyatı I

3

0

8

ÇTL7127

Altayistik Ses Bilgisi

3

0

8

ÇTL7129

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Grameri I

3

0

8

ÇTL7131

Eski Uygur Dönemi Mani Metinleri I

3

0

8

ÇTL7133

Kırgız Türkçesi Şekil Bilgisi

3

0

8

ÇTL7135

Çağdaş Özbek Edebiyatı I

3

0

8

ÇTL7137

Çağdaş Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı I

3

0

8

ÇTL7139

Çağdaş Kazak Türkçesi ve Edebiyatı I

3

0

8

ÇTL7141

Avrasya Türkçelerinin Karşılaştırmalı Dil Bilgisi

3

0

8

ÇTL7143

Sözlükçülük I

3

0

8

ÇTL7145

Özbek Türkçesi ve Edebiyatı I

3

0

8

 

BAHAR YARIYILI

 

KOD

DERSLER

T

P

AKTS

ÇTL7002

Seminer

0

2

8

ÇTL7004

Uzmanlık Alan Dersi II

5

0

2

ÇTL7006

Tez Çalışması

0

1

30

ÇTL7008

Doktora Yeterlilik

0

1

30

ÇTL7010

Tez Çalışması (Tez Önerisi)

0

0

30

ÇTL7102

Nogay Türkçesi II

3

0

8

ÇTL7104

Kırgız Türkçesi Cümle Bilgisi II

3

0

8

ÇTL7106

Çağdaş Türk Lehçelerinin Ortaya Çıkışı ve Bugünkü Durumu II

3

0

8

ÇTL7108

Özbek Edebiyat Tarihi II

3

0

8

ÇTL7110

Lehçeler Arası Aktarma Problemleri II

3

0

8

ÇTL7112

Anadolu Ağızları ve Ağız Atlasları II

3

0

8

ÇTL7114

Türkçenin Tarihi Sözlükleri II

3

0

8

ÇTL7116

Terimler ve Türkçe II

3

0

8

ÇTL7118

Güneybatı (Oğuz) Türk Lehçeleri Karşılaştırmalı Söz Dizimi

3

0

8

ÇTL7120

Güneydoğu (Karluk) Türk Lehçeleri Karşılaştırmalı Söz Dizimi

3

0

8

ÇTL7122

Güneydoğu (Karluk) Türk Lehçeleri Konuşma ve Metin Aktarma II

3

0

8

ÇTL7124

Azerbaycan Türkçesi II (Söz Dizimi)

3

0

8

ÇTL7126

Çağdaş Tatar Edebiyatı II

3

0

8

ÇTL7128

Altayistik Şekil Bilgisi

3

0

8

ÇTL7130

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Grameri II

3

0

8

ÇTL7132

Mani ve Süryani Metinleri II

3

0

8

ÇTL7134

Çağdaş Özbek Edebiyatı II  

3

0

8

ÇTL7136

Çağdaş Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı II  

3

0

8

ÇTL7138

Çağdaş Kazak Türkçesi ve Edebiyatı II

3

0

8

ÇTL7140

Sözlükçülük II

 0

ÇTL7142

Özbek Türkçesi ve Edebiyatı II

 0

ÇTL7144

Sovyet Öncesi Yazılı Kırgız Edebiyatı 

 0


Son Güncelleme Tarihi:27.07.2021