kurul üyeleri
Kurullar ve Komisyonlar Organizasyon Şeması  

Enstitü Yönetim Kurulu Üyeleri

Müdür 

Doç. Dr. Emin Hüseyin ÇETENAK

Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Özkan HAYKIR

Müdür YardımcısıDr. Öğr. Üyesi Turgay DÜĞEN

Üye

Prof. Dr. Nevzat TOPAL 

Üye

Doç. Dr. Ramis KARABULUT

Üye

Doç. Dr. Hatice Işın DİZDARLAR

Enstitü Sekreteri (Raportör)

Figen ÇALIŞIR

Enstitü Kurulu Üyeleri
Doç. Dr. Emin Hüseyin ÇETENAK Müdür 
Dr. Öğr. Üyesi Özkan HAYKIR Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Turgay DÜĞENMüdür Yardımcısı 
Prof. Dr. Ziya AVŞARTürk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı V.  
Prof. Dr. Nevzat TOPAL Tarih Anabilim Dalı Başkanı V.   
Prof. Dr. Murat AKINİşletme Anabilim Dalı Başkanı V.
Prof. Dr. Hikmet KORAŞ Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Başkanı V.  
Prof. Dr. Fatih YÜCEL İktisat Anabilim Dalı Başkanı V. 
Prof. Dr. Bayram ÜNALSosyoloji Anabilim Dalı Başkanı V.  
Doç. Dr. Zait Burak AKTUĞ Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Başkanı V.   
Prof. Dr. Mehmet Serkan TAFLIOĞLUSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Başkanı V.  
Doç. Dr. Emin Hüseyin ÇETENAKBankacılık ve Finans Anabilim Dalı Başkanı V. 
Doç. Dr. Resul BAĞIMüzikoloji Anabilim Dalı Başkanı V.  
Doç. Dr. Üyesi Hünkar GÜLER Maliye Anabilim Dalı Başkanı V.  
Doç. Dr. Arzum BÜYÜKKEKLİKUluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı V.  
Dr. Öğr. Üyesi  Turgay DÜĞENAvrasya Araştırmaları Anabilim Dalı Başkanı V. 
Dr. Öğr. Üyesi Hava TAHTALIOĞLUKamu Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı V.  
Dr. Öğr. Üyesi Cahit KORKUSağlık Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı V. 
Enstitü Sekreteri (Raportör) Figen ÇALIŞIR 
 Öğrenci Temsilcisi Muayene ve Kabul Komisyonu

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Özkan HAYKIR 

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Turgay DÜĞEN

Üye 

Figen ÇALIŞIR 

Yedek Üye 

Fatih CEYLAN

Sayım Komisyonu

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Turgay DÜĞEN 

Üye

 Dr. Öğr. Üyesi Özkan HAYKIR 

Üye 

Figen ÇALIŞIR  

Yedek Üye 

Fatih CEYLAN 

Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu

Başkan

Doç. Dr. Emin Hüseyin ÇETENAK 

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Özkan HAYKIR 

Üye 

Figen ÇALIŞIR

Eğitim-Öğretim Komisyonu

Başkan Doç. Dr. Emin Hüseyin ÇETENAK 

Üye   Dr. Öğr. Üyesi Özkan HAYKIR 

Üye Figen ÇALIŞIR

Tanıtım Komisyonu

Başkan

Doç. Dr. Emin Hüseyin ÇETENAK 

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Özkan HAYKIR 

Üye 

Figen ÇALIŞIR

Öğrenci Kabulü Değerlendirme Komisyonu

Her Bir Anabilim Dalı için en az üç üyeden oluşur. Üyeler Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile Anabilim Dallarından gelen önerilere göre belirlenir.


Son Güncelleme Tarihi:21.04.2021