Maliye (Dersler)
.

GÜZ YARIYILI

BAHAR YARIYILI

DERSİN
KODU

DERS ADI

T

P

AKTS

DERSİN
KODU

DERS ADI

T

P

AKTS

SBE8001

BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ

3

0

8

MLY6004

ÖZEL KONULAR II

5

0

2

MLY6003

ÖZEL KONULAR I

5

0

2

MLY6006

TEZ ÇALIŞMASI

0

1

30

MLY6005

TEZ ÇALIŞMASI

0

1

30

MLY6008

SEMİNER

0

2

6

MLY6007

SEMİNER

0

2

6

MLY6010

TEZ ÇALIŞMASI (TEZ ÖNERİSİ)

0

0

2

MLY6009

TEZ ÇALIŞMASI (TEZ ÖNERİSİ)

0

0

2

MLY6102

UYGULAMALI EKONOMETRİ

3

0

8

MLY6101

İSTATİSTİK VE SPSS UYGULAMALARI

3

0

8

MLY6104

PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ KOORDİNASYONU

3

0

8

MLY6103

KAMU KESİMİ EKONOMİSİNİN ANALİZİ

3

0

8

MLY6106

YEREL YÖNETİMLER MALİYESİ

3

0

8

MLY6105

TEORİ VE UYGULAMADA DEVLET BÜTÇESİ

3

0

8

MLY6108

KAMU TERCİHİ TEORİSİ VE SİYASAL KARAR ALMA MEKANİZMASI

3

0

8

MLY6107

VERGİ TEORİSİ VE POLİTİKASI

3

0

8

MLY6110

AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇE POLİTİKASI

3

0

8

MLY6109

TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN ANALİZİ

3

0

8

MLY6112

MALİ DÜŞÜNCELER TARİHİ VE OSMANLI MALİYESİ

3

0

8

MLY6111

KAMU KESİMİ BORÇ YÖNETİMİ

3

0

8

MLY6114

VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜ VE VERGİ YARGISI

3

0

8

MLY6113

SOSYAL DEVLET VE REFAH EKONOMİSİ

3

0

8

MLY6116

VERGİ SUÇ VE CEZA HUKUKU

3

0

8

 

 

 

 

 

MLY6118

VERGİ USUL HUKUKU

3

0

8

 

 

 

 

 

MLY6120

ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU

3

0

8

 

 

 

 

 

MLY6122

AVRUPA BİRLİĞİNDE GÜNCEL MALİ SORUNLAR

3

0

8

Son Güncelleme Tarihi:12.07.2018