Hedefleri


Programın Hedefleri
1 Çağdaş düşünebilen öğrenciler yetiştirmek
2. Öğrencilerimizin alanında yeterli teorik ve pratik bilgi ve becerileri kazanmalarını sağlamak
3. Mezunları tercih edilen bir bölüm olmak
4. Sosyal güvenlik alanında iddialı olmak
5. Sosyal güvenlik disiplinlerini ve kaynaklarını öğretmek
6. Alanında başarılı, kariyer sahibi öğretim elemanlarına sahip olmak
7. Ulusal ve uluslararası çalışma ve faaliyetlerde aktif olarak yer almak
8. Sosyal güvenlik alanında ihtiyaç duyulan eserleri üretmek
9. Yüksekokul misyon ve vizyonuna katkı sağlamak
10.Eğitimde kaliteyi artıracak çalışmalar yapmak
11. Ulusal ve uluslararası alanda kabul edilebilir başarı standartlarını programda uygulamaya koymak
12. Üniversitenin ilgili alanda ortaya çıkan ihtiyaçlarına cevap verebilmek
13. Program ile ilişkide olan kişi ve kurumların memnuniyet derecesini yükseltmek
14. Derslerin içerik ve planlarını ulusal gelişmeler ışığında güncel tutmak

Son Güncelleme Tarihi:20.02.2024