Komisyonlar
 
YATAY GEÇİŞ MUAFİYET KOMİSYONU
Başkan Doç Dr. Cihan BAYINDIRLI      
Üye Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DEMİRALP           
Üye  Öğr. Gör. Hami GÖKTÜRK    
ÜyeÖğr. Gör. Davut YILDIRIM   
 Üye Öğr. Gör. Pervin ÖZKAN

DERS MUAFİYET KOMİSYONU 
Başkan Doç Dr. Cihan BAYINDIRLI             
Üye Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DEMİRALP            
Üye Öğr. Gör. Hami GÖKTÜRK  
ÜyeÖğr. Gör. Davut YILDIRIM    
 Üye Öğr. Gör. Pervin ÖZKAN

STAJ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
 
Başkan      Doç Dr. Cihan BAYINDIRLI                 
Üye Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DEMİRALP            
Üye Öğr. Gör. Hami GÖKTÜRK           

 

KALİTE KOMİSYONU
Başkan Doç Dr. Cihan BAYINDIRLI                     
Üye Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DEMİRALP        
Üye Öğr. Gör. Hami GÖKTÜRK         
ÜyeÖğr. Gör. Davut YILDIRIM    
Üye Öğr. Gör. Pervin ÖZKAN
Üye Öğrenci Temsilci
DANIŞMA KURULU
Başkan Doç Dr. Cihan BAYINDIRLI                    
Üye Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DEMİRALP              
Üye Öğr. Gör. Hami GÖKTÜRK      
ÜyeÖğr. Gör. Davut YILDIRIM    
ÜyeÖğr. Gör. Pervin ÖZKAN
Dış PaydaşNiğde Bosch Car Service Ayhan ÜZÜLMEZ
ÖĞRENCİ AFFI VE İNTİBAK KOMİSYONU
Başkan Doç Dr. Cihan BAYINDIRLI          
Üye Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DEMİRALP                   
Üye Öğr. Gör. Hami GÖKTÜRK         
ÜyeÖğr. Gör. Davut YILDIRIM 
 Üye Öğr. Gör. Pervin ÖZKAN
Son Güncelleme Tarihi:27.07.2020