Laboratuvarlar

1980 yılında Motor Programı adı altında açılmış ve daha sonra adı değiştirilerek Otomotiv Programı ve son uygulama ile Otomotiv Teknolojisi Programı adını almıştır. Otomotiv sektörünün gerek üretim ve gerekse satış sonrası hizmet kademelerinde ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünün çağın beklentilerini karşılayacak kalite ve hizmet felsefesine uygun olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla iki yıllık eğitim veren bir programdır. Mezunlar üretim ve satış sonrası hizmet sektöründe yönetici/mühendis ile işçi arasındaki nitelikli eleman ihtiyacını karşılayabilecek veya kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek niteliklere sahip olurlar. Otomotiv teknikerinin almış olduğu eğitim, yüksek düzeyde el becerisine sahip olmasını temin edecek, ileri teknoloji ve enformasyon teknolojilerindeki çağdaş eğilimleri bilmesini sağlayacaktır. Dersler, uygulamalı ve teorik olarak yapılmakta olup mesleki derslerden ve servis derslerinden oluşmaktadır. Programdaki dersler, iki öğretim üyesi, üç öğretim görevlisi ile üniversitenin diğer birimlerinden görevlendirilen öğretim elemanları tarafından yürütülmektedir. 450 m2 kapalı alanımızda, üç atölye, teori sınıfı, bir cihaz odası, öğretim elemanı ve teknisyen odaları bulunmaktadır. Bu alanlar teorik eğitimi tamamlayıcı test, ayar ve kontrol cihazları ve diğer yardımcı donanım ile donatılmıştır.
 

Son Güncelleme Tarihi:27.07.2020