Modül 4

Fikri Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama Hizmetleri: Üniversitelerde fikri mülkiyet kapsamında değerlendirilebilecek proje ve çalışmaların belirlenmesi, fikri mülkiyet yönetimi çerçevesinde gizlilik, know-how, tescil vb. kararların alınması, tescil işlemleri (faydalı model, patent vb.), fikri mülkiyetin pazarlanması, lisanslanması ve kullanıcıya/müşteriye kullanım bilgisinin aktarılması ile ilgili işlemler bu modül kapsamında yürütülecektir.

Modül Sorumlusu : Prof. Dr. Ahmet BİLGİL        Tel : 0 388 225 22 94

Son Güncelleme Tarihi:15.11.2023