Proje Yazım Hizmeti

Bu hizmetten faydalanmak için firmaların TTO ile iletişim kurarak projeleri için uygun akademisyenleri belirlenmesi ve ikili görüşmeleri yapmaları gerekmektedir.

Proje yazım kararından sonra aşağıdaki aşamaları gerçekleştirilir:

1-) Rektörlüğe hizmet alımı için dilekçe sunulması (Örnek Dilekçe İçin TIKLAYINIZ)

2-) TTO tarafından hazırlanan hem şirketin hem de akademisyenin haklarının korunduğu "PROJE ve DANIŞMANLIK HAZIRLAMA SÖZLEŞMESİ" İmzalanması" ve TTO hesabına proje yazım bedelinin yatırıldığına dair belgenin ibrazı.

3-) Proje yazımı bittiği zaman TTO tarafına resmi olarak bildirim sağlanması,

Proje yazım hizmeti  karşılıklı güvenin yanı sıra sözleşme ile her iki tarafta güvence altına alınır, hizmet bedelleri peşin olarak hizmete başlamadan önce yatırılır. Proje Sözleşmesi 2 Nüsha şeklinde imzalanır (Şirket,  ve Rektörlük için), bunların birer kopyası da TTO ve akademisyenlere de verilir. Akademisyenler projeyi bitirdikten sonra, proje yazımının bitirildiğine ve sisteme yüklendiğine dair proje başvuru dökümanı ile TTO'ne dilekçe ile başvurarak (Dilekçe Örneği için tıklayınız) hizmet bedellerini alırlar.

NOT: Teknoloji Transfer Ofisi olarak Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında tecrübeli akademisyenlerimiz ile Firmalarımıza sanayi projeleri yazma hizmeti sunulmaktadır. Üniversite-Sanayi işbirliği projelerinin 5746 sayılı kanunun 2. maddesinde yer alan tanımlara uygun projeler 58. maddenin k bendine uygun olarak kabul edilerek yapılan hizmet bedelinin %85'i akademisyene ödenmektedir. Detaylı bilgi için 58k usul ve esasları inceleyebilirsiniz. 

Son Güncelleme Tarihi:11.07.2020