Сессия темалары

Тезис темалары төмөндө берилген, бирок бул менен чектелген эмес:


> Маалымат жана телекомуникация технологиялары:

-     Индустрия 4.0, Нерселердин интернети, жасалма интеллект, Машина үйрөтүү

> Табигый жана колдонмо илимдери:
-     Жашоо илимдери, Жер илимдери, Биология жана биотехнология, Химия жана экологиялык технологиялар, Математика

> Физикалык жана техникалык илимдер:

-     Нано технологиясы жана колдонмолору, физика жана ядролук технологиялар, айыл чарба илимдери жана технологиялар, астрономия жана космостук технологиялар, тамак-аш илимдери жана технологиялар, сүрөт иштетүү, санарип моделдөө

> Курулуш технологиялары:

-     Заманбап архитектуралык жасалгалар, Акылдуу шаарлар / Имараттар

> Транспорт жана энергетика:

-     Гибриддик / Электрдик унаа, жаңылануучу энергия системалары


> Инженердик теория жана колдонмолор

Son Güncelleme Tarihi:29.03.2021