Birim Kalite Komisyonu


Birim Kalite Komisyonu                            
1 Doç. Dr. Mehmet DEMİRAL (Başkan)
2Öğr. Gör. Mahmut Metin AKSAN (Üye)
3Öğr. Gör. Ahmet KARAKUL (Üye)
4 Dr. Öğr. Üyesi Halit ÜRÜNDÜ (Üye)
5 Öğr. Gör. Nimet ALPASLAN (Üye) 
6Araş. Gör. Sitem İNCE (Üye)
7Savaş DAYSAL (Raportör) Son Güncelleme Tarihi:28.07.2022