İş Akış Süreçleri

1. ÖZEL KALEM 

Kurulların Toplanması ve Yazışmaların İşlemleri     

  2.PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ 

             Yazışma İşlemleri 

             Atanan Personeli Göreve Başlatma İşlemleri 

             Bölüm Başkanı Atama İşlemleri

             Mazeret İzin İşlemleri

  Sıhhi İzin İşlemleri

  Ücretsiz İzin İşlemleri

  Yıllık İzin İşlemleri

  Akademik ve İdari Personel Disiplin İşlemleri

  İşten Ayrılma İşlemleri

  Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Açıktan ve Naklen Atanma İşlemleri

  Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Yeniden Atanma İşlemler

  Öğretim Üyesi Açıktan ve Naklen Atanma İşlemleri

  Yardımcı Doçent Yeniden Atanma İşlemleri

  Yönetim Kuruluna Üye Seçilmesi İşlemleri

  2547 Sayılı Kanun'un Yurt İçinde ve Yurt Dışında Görevlendirme İşlemleri (39, 40/b, 40/d maddeler vb.)

  2547 Sayılı Kanun'un 35. Maddesi Kapsamında Görevlendirme İşlemleri

  Rapor ve Planların Hazırlanması İşlemleri

  Vekalet İşlemleri

  Kısmi Zamanlı Statüde Öğrenci Çalıştırma İşlemleri                                                                           

             Bilgi Edinme İşlemleri

             Ortak Zorunlu YDL Dersleri Yeterlilik (Muafiyet) Sınavı ve Mevlana-Erasmus Sınavları İçin Gözetmen Görevlendirme İşlemleri

             Üniversite Akademik ve İdari Birimlerin Çeviri İşlemleri   

              3. TAHAKKUK VE SATIN ALMA BİRİMİ

             Atanan Personel İşlemleri       

             Personel Maaş İşlemleri

             Kıst Maaş İşlemleri

             Doğum Yardımı İşlemleri

             Ölüm Yardımı İşlemleri 

             Kişi Borcu Tahakkuk İşlemleri

             Ders Dağılımı ve Ek Ders Ödeme İşlemleri 

             Yurt Dışı ve yurt İçi Geçici Görev Yollukları İşlemleri

             Sürekli Görev Yolluğu İşlemleri

             Doğrudan Temin Yoluyla Satın Alma İşlemleri

             14 Günlük Maaş Farkı İşlemleri

             Giyecek Yardımı İşlemleri

             Fatura Ödeme İşlemleri (Telefon)

             Bütçe Hazırlama İşlemleri

             4. TAŞINIR KAYIT VE KONTROL BİRİMİ

             Üç Aylık Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporu bildirim İşlemleri

             Demirbaş Malzemelerin Kayıt İşlemleri

             Depo Kontrol ve Yıl Sonu Sayım İşlemleri

             Taşınırların Kayıttan Düşüm İşlemleri (Hurdaya Ayırma)

             Taşınır Zimmete Verme İşlemleri

             Taşınır Zimmet İade İşlemleri

             Satın Alınan Taşınır Giriş İşlemleri

             Tüketim Malzemesi Çıkış İşlemleri

             Taşınır Devir Etme İşlemleri

             Taşınır Devir Alma İşlemleri

              5. DİSİPLİN KURULU

             Soruşturma Süreci İşlemleri

              6. ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ

             Öğrenci Disiplin İşlemleri

             Belgeler (Hazırlık Belgesi, Öğrenci Belgesi, Transkript, Not Durum Belgesi, Erasmus Belgesi vb.)                                     

             Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programı Muafiyet İşlemleri

             Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersleri Sınav Soruları Hazırlama ve Değerlendirme İşlemleri

             Hazırlık Programı Yeterlilik (Muafiyet) Sınavı ve Mevlana-Erasmus Sınavları Soru Hazırlama ve Değerlendirme İşlemleri

             Hazırlık Programı Akademik Takviminin Belirlenmesi İşlemleri

             İsteğe Bağlı Hazırlık Programı Başvuru ve Değerlendirme İşlemeleri

             Öğrenci Devam Durumlarının Takibi ve Duyurulması İşlemeleri

             Yılsonu Genel Sınavına Girecek Öğrencilerin Belirlenmesi İşlemeleri

             Yılsonu Genel Sınavına Girmeden Başarılı Sayılacak Öğrencilerin Belirlenmesi İşlemleri

              7. BÖLÜM SEKRETERLİKLERİ

             Mazeret Sınavı İşlemleri

             Danışman Öğretim Elemanı Görevlendirme İşlemleri

             Haftalık Ders Programının Hazırlanma İşlemleri

             Sınav Sonuçlarına İtiraz İşlemleri

             Ders Telafi İşlemleri

             Kayıt Yenileme ve Ekle-Sil İşlemleri

             Öğretim Elemanı Ders Görevlendirme İşlemleri

             Hazırlık Programı Seviye Tespit Sınavı Soru Hazırlama ve Değerlendirme İşlemleri

             Hazırlık Programında Kullanılacak Kitap, Kaynak vb. Materyallerin Belirlenmesi İşlemeleri

 

 

    Son Güncelleme Tarihi:11.02.2020