Çalışma Alanları

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı: Bu programdan mezun olanlar, Üniversite hastaneleri, devlet hastaneleri, sağlık ocakları, özel hastane ve kliniklerde, özel muayenehane hekimliklerinde, tıbbi yazılım (tıbbi dergi, bülten, abstrak vb.) şirketlerinde, medikal malzemenin satış ve tanıtım işlerinde, ambulans şirketlerinde görev alabilirler. Ayrıca özel sağlık kuruluşlarında sekreter, arşivist, istatistik memuru olarak çalışabildikleri gibi ilaç tanıtım firmalarında da görev yapabilirler. Çok iyi bilgisayar bilgisi ile donatılmış olmaları ve on parmak daktilo bilmeleri tıbbi yazılım büroları tarafından çok aranan eleman olmalarını sağlamaktadır. Özel muayehane hekimlerinin hasta randevu işlerini takip etmekte, doktorların bilimsel çalışmalarında yardımcı olmaktadırlar. 

Çocuk Gelişimi Programı: Bu program mezun olup herhangi bir kurum veya kuruluşta işe başlayanlar, bulundukları kurumlardaki çocukların eğitimi ve gelişimi ile ilgilenirler. Bu bağlamda onlara drama, resim, müzik gibi alanlarda etkinlikler yaptırır ve onların gelişimi konusunda diğer etkinlikleri yerine getirirler. Çocukları hem eğlendirir hem de gelişimlerini sağlarlar. Aynı zamanda onları gözlemler ve çeşitli geri dönütlerde bulunurlar. 4 yıllık bölümlere dikey geçiş yaparak lisans mezunu olduklarında, gerek devlete ait gerekse de özel okul öncesi eğitim kurumlarında, yani anaokullarında, çocuk kulüplerinde ve etüt merkezlerinde idareci, öğretmen veya öğretmen yardımcısı olarak çalışabilirler.

-Anne-baba eğitimi veren özel danışmanlık şirketlerinde eğitimci rolünde görev alabilirler.

-Özel sektöre ait birçok rehabilitasyon merkezinde öğretmen, yardımcı öğretmen veya yönetici olarak çalışabilirler.

-Çocuk Esirgeme Kurumlarında bakıcı anne statüsünde görev alabilirler.

-İhtiyaç halinde MEB’e bağlı anaokullarında ücretli öğretmen olarak görev alabilirler.

-Çocuk bakıcılığı yapabilirler.

-Oyuncak üretici şirketlerinde tanıtım veya pazarlamacı olarak görev alabilirler.

-Devlet kurum veya kuruluşlarında çalışmak için KPSS’ye girme ve yeterli puanı alma şartı bulunmaktadır.

Yaşlı Bakım Programı: Bu programdan mezun olanlar, KPSS sınavına girip yeterli puanı aldıklarında kamu hastanelerinden birine yerleşirler. Hastanelerde; yoğun bakım servislerinde, geriatri ünitesinde, evde bakım ünitesinde çalışırlar. KPSS ile atanamayanlar için de iş alanları geniştir. Özel sektörde birçok iş olanakları bulunmaktadır. Özelde çalışmak isteyenler yine her türlü hastanede hemşire sıfatı ile çalışabilir, yaşlı bakım teknikeri statüsünde çalışabilir veya özel huzur evlerinde iş bulabilirler. Ancak huzur evlerine KPSS ile atama yapılmamaktadır. Bu durum sadece özel sektör için geçerlidir.

İlk ve Acil Yardım Programı: Bu programından mezun olanlar, kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; sağlık sektöründe hizmet veren kamu ve özel kuruluşlarında, üniversitelerde, hastanelerin acil servis, kara, hava ve deniz ambulanslarında istihdam edilirler. Mezun olan öğrenciler, ön lisans diploması ile YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda, kendi alanları ile ilgili diğer üniversitelerin Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri programlarına (lisans programları) başvurabilir ve dikey geçiş yapabilirler. 

Oprisyenlik Programı: Bu programı tamamlayanlara ön lisans diploması ile birlikte "Optisyen" unvanı verilir. Mezunlar kendi iş yerini açabileceği gibi daha önce açılmış veya yeni açılacak olan optik müesseselerde Mesul Müdürlük yapabilirler. Optik lens, çerçeve, kontak lens imal eden firmalarda optisyen olarak çalışabilirler. Sağlık müdürlükleri, hastaneler, göz poliklinikleri ve benzer kuruluşlarda optisyenlik yapabilirler.

Fizyoterapi Programı: Bu programı tamamlayanlara ön lisans diploması ile birlikte "Fizyoterapi Teknikeri" unvanı verilir. Mezunlar, Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarda, rehabilitasyon merkezlerinde, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon kliniklerinde, huzur evlerinde, SPA/termal otellerde, kaplıc-kür merkezlerinde, sağlık turizmine yönelik otellerde görev yapabilmektedirler.


 Son Güncelleme Tarihi:24.10.2023