Eğitim Amaçları
Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, geliştirilmesi ve yükseltilmesinin sağlanması
İnsan sağlığını etkileyen faktörleri belirleyebilmesi
Alana özgü bilgiyi, hemşirelik sürecini kullanarak, hasta bireyin sağlık gereksinimlerini karşılamada beceriye dönüştürebilmesi
Hemşirelik eğitimi, yönetimi ve araştırmalarında diğer disiplinlerle işbirliği yapabilmesi
Sosyal yönlerinin, iletişim becerilerinin, yaratıcılıklarının ve girişimciliklerinin gelişmesi
Alana ilişkin bilimsel bilginin gelişmesine katkıda bulunması
Son Güncelleme Tarihi:06.05.2016