Tebrik

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Araş. Gör. Bahar ORAL’ın bebeği dünyaya gelmiştir.

Kendisini tebrik ederiz.