GZFT Analizi

Güçlü Yanlar 


Geniş öğretim elemanı kadrosunun bulunması
Öğretim elemanlarının genç olması
Yüksek Lisans Eğitiminin olması
Öğrencilerin Bölümü tercih etmelerinin yoğun olması
Mezunlarının rahatlıkla iş bulması
Takım çalışmalarının rahatlıkla yapılabilecek olması
Erasmus aracılığıyla öğrenci gönderiminin yapılıyor olması
Doktora programının olması

Zayıf Yanlar

Yayın sayısının azlığı
Sempozyumlara ev sahipliği yapamama
Ders anlatma yönündeki eğilim
Proje sayısının azlığı
Takım çalışmaları sonucunda yayın yapamamak
Yurt dışına Erasmus aracılığıyla giden öğretim elemanının az olması

Fırsatlar 


Yakın zamanda unvan değişikliğine gidecek öğretim üyelerinin mevcut olması
Bölüm içerisinde kavga ortamının olmaması
Sosyal açıdan diğer bölümlerle olan iyi iletişim ve saygınlık
Yurt dışındaki üniversitelerle işbirliği yapabilecek kapasite

Tehditler

Öğretim Üyesinin gelmemesi
Bölümün Avrupa standartlarında yapılanmasının tamamlanmaması
Bölüme Erasmus aracılığıyla yurt dışından öğrenci gelmemesi
Bölüme gelen öğrenci kalitesinin düşmesi
Bölüm öğretim elemanlarının üzerindeki ders yüklerinin çok olması

Son Güncelleme Tarihi:14.08.2020