Beceri ve Yetkinlikler

Alana Özgü Beceri ve Yetkinlikler

Bir Matematik problemini anlamalı ve yorumlayabilmeli
Diğer anabilim dalları ile ilişki kurabilmeli
Öz farkındalığa sahip olmalı
Önerilen çözümü savunabilmeli
Problemin çözümü için ortaya atılacak çözüm yollarını bilmeli
Genel Yetkinlikler

Mesleğe ilişkin temel bilgi,


Öğrenim alalnına ilişkin temel bilgi
Disiplinler arası takımlarla çalışma becerisi
Bilgiyi uygulamada kullanabilme yeteneği
Çözüm yollarını uygulama becerisi

Son Güncelleme Tarihi:23.12.2015