ADL2024 / İLETİŞİM BECERİLERİ

DERSİN HAFTALIK İÇERİĞİ

 
KONULAR 
KAYNAKLAR 
1İletişimin Tanımı ve Temel BileşenleriKişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim, Editör : Alim Kaya, Pegem Akademi Yayıncılık,
2Kaynak-Mesaj-Kanal-Alıcı-GeribildirimKişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim, Editör : Alim Kaya, Pegem Akademi Yayıncılık,
3İletişimi Engelleyen Bireysel Ve Çevresel Koşullar, İletişimi Engelleyen YaklaşımlarKişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim, Editör : Alim Kaya, Pegem Akademi Yayıncılık,
4Dinleme kavramı. Dinlemenin amaçları Dinlemenin aşamaları Dinlemeye hazırlanmak, dinleme süreci modelini uygulamak. Anlama ve AnlaşılmaKişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim, Editör : Alim Kaya, Pegem Akademi Yayıncılık,
5Kitle İletişimdeki İletişim Sözcüğünün Anlamı -İletişim ve Kitle İletişimi İlişkisiKişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim, Editör : Alim Kaya, Pegem Akademi Yayıncılık,
6İletişim Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar(İletişimde insan ilişkilerini düzenleyen kurallar)Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim, Editör : Alim Kaya, Pegem Akademi Yayıncılık,
7Etkin DinlemeKişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim, Editör : Alim Kaya, Pegem Akademi Yayıncılık,
8İletişim çatışmalarıKişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim, Editör : Alim Kaya, Pegem Akademi Yayıncılık,
9Etkili iletişimde çatışma yönetimiKişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim, Editör : Alim Kaya, Pegem Akademi Yayıncılık,
10Eğitim ortamlarında etkili iletişim ve boyutlarıKişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim, Editör : Alim Kaya, Pegem Akademi Yayıncılık,
11Eğitim kurumlarında örgütsel iletişimKişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim, Editör : Alim Kaya, Pegem Akademi Yayıncılık,
12Kültür ve iletişimKişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim, Editör : Alim Kaya, Pegem Akademi Yayıncılık,
13Kitle iletişimKişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim, Editör : Alim Kaya, Pegem Akademi Yayıncılık,
14Başarılı İknanın Adımları -İkna Edici İletişim Yöntemleri -İkna Edici Konuşma (Konuşmacının Rolü, İzleyicinin Rolü, Konular)Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim, Editör : Alim Kaya, Pegem Akademi Yayıncılık,