ADL2024 / İLETİŞİM BECERİLERİ

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler 
1Sağlıklı iletişimin ne olduğu ve nasıl sağlanabileceğine dair bilgi ve becerileri kazanma
2Tanık oldukları iletişim süreçlerini analiz edebilme
3Kendi iletişim tarzları hakkında farkındalık kazanma
44. Kendi iletişim tarzlarında gerekli değişimi başlatabilme
5Çatışma durumlarında sağlıklı iletişim geliştirme becerisine sahip olma