ADL2024 / İLETİŞİM BECERİLERİ

Kaynaklar

 
KAYNAK KİTAPLAR 
1İletişim Nedir? Merih Zıllıoğlu, Cem Yayınevi
2Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim, Editör : Alim Kaya, Pegem Akademi Yayıncılık.