BAN1007 / İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ

Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler

Kazandırılacak Bilgi Ve BecerilerSeviyesi
1İşletme ile ilgili kavramları tanımlayabilir3
2İşletmenin amaçlarını kavrayabilir3
3İşletmenin çevresini oluşturan kişi ve kuruluşları öğrenebilir3
4İşletmenin sınıflandırılmasını öğrenir3
5İşletme kuruluş aşamalarını öğrenebilir3
6İşletme kuruluş yeri seçimini etkileyen faktörler hakkında bilgi sahibi olabilir3
7Güncel işletme konuları hakkında bilgi sahibi olabilir3
8Kapasite ve türleri konusunda bilgi sahibi olabilir3
9İşletme fonksiyonlarını öğrenebilir3
10İşletmelerarası antlaşma ve birlikleri öğrebilir3