ISG2002 / İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİM METOTLARI

DERSİN HAFTALIK İÇERİĞİ

 
KONULAR 
KAYNAKLAR 
1Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 
2Eğitim nedir, eğitim türleri nelerdir, eğitim ve öğretim arasındaki fark 
3Eğitimin hedefleri, öğretmeye hazırlık, öğrenmeyi etkileyen faktörler 
4Öğretme-öğrenme süreci (Teknik, yöntem, yaklaşım) 
5Yetişkinlerin öğrenme yolları, öğretici ile öğrenen arasındaki etkileşim nasıl olmalı, konu anlatma teknikleri ve uygulama 
6Yetişkinlerin öğrenme yolları, öğretici ile öğrenen arasındaki etkileşim nasıl olmalı, konu anlatma teknikleri ve uygulama 
7sunum teknikleri çeşitleri ve uygulama 
8Eğitim teknikleri ve yöntemleri 
9Yöntemlerin avantaj ve dezavantajları 
10Eğitimlerin değerlendirilmesi ve davranış değişikliği yaratma ve uygulama 
11Eğitim ve sürdürülebilirlik 
12Sınıfta eğitim uygulamaları 
13Sınıfta eğitim uygulamaları 
14Eğitim programı hazırlama