ISG2002 / İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİM METOTLARI

Kaynaklar

 
KAYNAK KİTAPLAR 
1Öğretim İlke ve Yöntemleri, Yrd. Doç. Dr. Ergün Öztürk, Dr. Osman Yılmaz Kartal vd., Paradigma Akademi 
DİĞER KAYNAKLAR 
1Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik