ISG2002 / İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİM METOTLARI

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler 
1Yetişkin eğitim ve öğretim yöntemleri hakkında bilgi sahibi olacaktır
2Çalışanların iş güvenliği eğitimiyle ilgili yasal düzenlemeleri öğrenecektir
3Eğitim süreçleri ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olacaktır
4İş sağlığı ve güvenliğinde eğitim ve öğretimin önemini kavrayacaktır
5Eğitim ölçme ve değerlendirme teknikleri ile eğitim planlamasını öğrenecektir