MKN1010 / BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM I

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler 
1CAD, CAM gibi temel kavramları açıklar.
2 Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) programları hakkında genel bilgi sahibi olur.
3AutoCAD ekranını çizime hazırlayabilmek için LIMITS, UNITS, GRID, SNAP, ORTHO vb. komutları kullanır.
4Güçlü bir CAD programının iki boyutlu ve üç boyutlu (2D, 3D) çizim ve modelleme için gerekli olan komutlarını bilir.
5 Blok oluşturma (BLOCK, WBLOCK, INSERT, MINSERT) ve katmanlara (LAYER) ayırma işlemi yapar.
6Yardım komutlarını (HELP, LIST, AREA, DBLIST, DIST, ID, STATUS) bilir ve uygular.
7Makina tasarım yöntemlerini kullanarak bilgisayarda uygulamalar yapabilir.
8Bilgisayarda oluşturulan teknik resim dosyalarını çizici (Plotter) ya da yazıcıdan (Printer) çıkarabilmek, oluşturulan sanal nesneleri, analiz ve imalat için bir veri tabanı olarak kullanabilir.