MKN1010 / BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM I

Ölçme Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav
Ödev
Devam
Uygulama
Laboratuvar
Projeler
Atölye
Sunum / Seminer Hazırlama
Arazi Çalışması
Genel Sınav
Toplam
  Yarıyıl İçi Çalışmaların Başarıya Oranı
  Genel Başarı Oranı
 
Ödevler 
1Makine parçaları çizimleri,
  
 
Projeler 
---
  
 
Diğer 
---