MKN2006 / SİSTEM ANALİZİ VE TASAREIMI

DERSİN HAFTALIK İÇERİĞİ

 
KONULAR 
KAYNAKLAR 
1Çalışma konularının belirlenmesi. 
2Araştırma yöntemlerinin tanıtımı ve araştırmanın planlanması. 
3Araştırmada kaynaklara ulaşma ve yararlanma yöntemleri. 
4Elde edilen kaynakların derlenmesi , bilgilerin aktarılma yöntemleri. 
5Projenin geliştirilmesi, örnek anket ve projeler. 
6Çalışmanın içindekiler bölümünün hazırlanması. 
7Önsöz , özet , tablo , şekil ve grafiklerin hazırlanması , gösterilmesi. 
8Kaynakçaların düzenlenmesi. 
9Yazım kurallarına uyum , denetleme , hataların giderilmesi. 
10Çalışma sonuçlarının değerlendirilmesi. 
11Bilimsel çalışmalarda etik kurallar ve uyum. 
12Sunum teknikleri , çalışmanın sunuma hazırlanması. 
13Çalışmaların sunumu / Çalıştay 
14Çalışmaların sunumu / Çalıştay